Diş Klinikleri VERBİS Kaydı

Av. Eyüp Numan Eren
January 24, 2023
3 dk
Diş Klinikleri VERBİS Kaydı

VERBİS Nedir?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilere birtakım yükümlülük getirdi. Bu yükümlülüklerin en önemlisi de gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi yani VERBİS’e kaydolma gerekliliğidir.  Diş hekimlerinin VERBİS yükümlülüğü de, son zamanlarda diş hekimleri arasında en çok bahsi geçen konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. VERBİS nasıl çalışır, diş hekimlerinin yükümlülükleri nelerdir gibi soruları, Medicasimple hukuk ekibi sizler için yanıtlıyor. 

Diş Hekimleri VERBİS’e Giriş Yapmak Zorunda mı?

Her ne kadar kural olarak, veri sorumlularının VERBİS’e giriş yapmak için 50 üzerinde işçi çalıştırma veya yıllık bilançolarının 50 milyon TL üzerinde olması zorunlulukları olsa da, diş hekimlerinin ve kliniklerin çalıştırdığı kişi sayısının veya şirket bilançosunun hiçbir önemi yoktur çünkü hastaların sağlık verileri, özel nitelikli kişisel veri kategorisine dahildir. Dolayısıyla Kişisel Verilerin Korunması hakkında Kanun ve buna bağlı kurallar kapsamında geliştirilen VERBİS sistemine, kişisel veri işleyen tüm diş hekimlerinin girişi, 31 Aralık 2021’e kadar yapılması zorunlu tutulmuştur. Bu kapsamda diş hekimlerinin ve kliniklerin bu tarihe kadar VERBİS sisteminde yer alarak, veri sorumlusu kayıtlarını yapmaları ve devamında temsilci atamaları gerekmektedir. 

VERBİS Nasıl Çalışır?

VERBİS sistemini açtığınızda karşınıza onlarca tablo ve kategori çıkacağını ve bunları tek tek doldurmanız gerektiğini belirtmekte fayda var. Bu sistemde veri sorumlusu (diş hekimi veya klinik yöneticisi); şirket ortakları, şirket yöneticileri, çalışanlar, kliniğe gelen hastalar, refakatçiler gibi diş hekimi veya klinik tarafından kişisel verisi işlenen herkesin; hangi verilerini işlediğini, bu verilerin hangi veri kategorisine ait olduğunu, bu verileri hangi amaçlarla işlediğini, hangi yöntemlerle bu verileri muhafaza ettiğini, ne kadar süre sonra bu verileri sildiğini, söz konusu kişisel verilerin aktarılıp aktarılmadığını ayrı ayrı detaylı bir şekilde belirtmek zorundadır. Kliniklerin VERBİS sorumluluğuyla, kliniğin her detayını bilen ve kliniğin işleyişinin her ayrıntısına hakim bir kişinin ilgilenmesi gerektiği ve bu durumun da ciddi bir iş yükü getireceği ortadadır. 

Medicasimple ile VERBİS Uyumlu Klinik

Medicasimple hukuk ekibi olarak yukarıda bahsettiğimiz VERBİS girişi başta olmak üzere; tüm bu sistemlerin kurulması, hastalardan ilgili tüm onayların alınması, internet sitesinin tüm kurallara uygun olarak oluşturulması gibi yükümlülükler Medicasimple’da uzman kişiler tarafından yerine getirilmektedir. 

Yalnızca kişisel veriye ilişkin değil, hastanın randevu almasından tedavisinin sonuçlanmasına kadar tüm evrak işlerinin kağıt yığınlarından uzak dijital ortamda kolaylıkla yapılmasını da sağlayan Medicasimple ekibi; talep edilmesi halinde klinik çevresinin ve personelinin kişisel veri eğitimi alması, tüm kişisel verilere ilişkin yükümlülüklerin otomasyon altında ve tamamen bilgisayar üzerinde yapılması hizmetlerini de vermektedir. 

Çağdaş klinik yönetimi sayesinde kliniğinizin iş yükü azalacak, tüm evrak işlerinin talebinize uygun şekilde otomasyonu sağlanacak ve üstüne üstlük tüm bu hizmetler uzman bir ekip tarafından, veri güvenliğinize de zarar gelmeyecek şekilde verilecektir.

Düzenli Olarak Makale Alın
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

On-premise yazılımların yanı sıra bulut tabanlı hasta takip yazılımları da ortaya çıkmış ve yaygınlaşmıştır. Peki bu sistemlerden hangisini kliniğinizde kullanmak daha mantıklı?

Sema Türker
February 7, 2023

06 Ekim 2022 tarihli yeni yönetmeliğe göre diş muayenehanesi açmak için gerekli fiziki şartlar değişti. Bu makalede, uygun klinik ölçüleri ve fiziki standartlarına bakalım.

Sema Türker
January 27, 2023

Vergi Usul Kanunundaki değişiklikler ile fatura ve makbuzların elektronik ortama taşınması ile diş hekimlerinin de e-fatura ve e-smm sistemlerine geçmesi zorunlu hâle gelmiştir.

Sema Türker
January 18, 2023

Bir sonraki blog yazımızı almak
ister misiniz?

Her zaman en kaliteli içerikleri oluşturmaya çalışıyoruz.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Bugün Medicasimple ile tanışabilirsiniz.
Medicasimple'ın kliniğinize nasıl fayda sağlayacağını öğrenmek için demo talep edin.
Demo İzle