Hasta takip programı nedir? Bu programlar Klinik Yönetim Sistemine nasıl evrildi

Altug Guzeloglu
January 24, 2023
2 Dakika
Hasta takip programı nedir? Bu programlar Klinik Yönetim Sistemine nasıl evrildi

Hasta takip programları, hasta bakımını iyileştirmek için geliştirilen yazılımlardır. Bu programlar, hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının hastalarının tıbbi geçmişlerine, ilaçlarına ve test sonuçlarına daha kolay erişmelerini sağlar.

Bu programların ilk versiyonları, ülkemizde de 1996 yılı itibariyle kullanılmaya başlanan sistemler,  hastaların bilgilerini sadece bir bilgisayarda saklarlardı. Ancak zaman içinde, bu programlar evrimleşti ve bugün, hastaların tıbbi bilgileri internet üzerinden erişilebilir hale geldi. Bu durum hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının hastalarını her yerden takip edebilmelerini ve daha iyi bakım sağlayabilmelerine olanak tanıdı.

Klinik Yönetim Sistemi

Hasta takip programları bugün nasıl evrimleşti?

İnternetin kullanımının yaygınlığı ve teknolojinin ilerlemesiyle hasta takip programları sadece hastayı takip etmekle kalmayıp bir kliniğin tüm işlemlerini yöneten yazılımlar haline geldiler. Biz Medicasimple olarak artık bu sistemleri klinik yönetim sistemi olarak tanımlıyoruz. Klinik yönetim sistemi eski programlara nazaran hastaların randevularını, tedavi süreç yönetimini, kliniğin finansalını ve daha bir çok işlevle kliniğin tüm işlemlerini düzenlemeye ve yönetmeye yarıyor.

Bu sistemler içlerindeki çeşitli otomasyonlarla artık büyümek isteyen bir kliniğin vazgeçilmez bir parçası oldular.

  • Planlanan tedavinin takibi için aktif tedavi implant listelerine gerek kalmadı
  • E-fatura süreçleri ikinci bir platformda tekrar hasta oluşturmadan otomatik hale geldi
  • USS süreçlerinde gönderim oranı düştüğünde kliniği uyarır hale geldi
  • Online hasta talebine anında cevap verebilme imkanı geldi

Bu otomatik süreçlerin en büyük katkısı ise hata payını azaltırken daha az çalışanla daha fazla hastaya vakit ayırabilme imkanını tanıması.

Mevcut atmosferde TR’deki kliniklerin de bu otomasyonları benimsediğini, veriye dayalı bir yönetim anlayışının trend olmaya başladığını ve klinik koordinatörü rolünün önem kazandığını görüyoruz.

Düzenli Olarak Makale Alın
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

On-premise yazılımların yanı sıra bulut tabanlı hasta takip yazılımları da ortaya çıkmış ve yaygınlaşmıştır. Peki bu sistemlerden hangisini kliniğinizde kullanmak daha mantıklı?

Sema Türker
February 7, 2023

06 Ekim 2022 tarihli yeni yönetmeliğe göre diş muayenehanesi açmak için gerekli fiziki şartlar değişti. Bu makalede, uygun klinik ölçüleri ve fiziki standartlarına bakalım.

Sema Türker
January 27, 2023

Vergi Usul Kanunundaki değişiklikler ile fatura ve makbuzların elektronik ortama taşınması ile diş hekimlerinin de e-fatura ve e-smm sistemlerine geçmesi zorunlu hâle gelmiştir.

Sema Türker
January 18, 2023

Bir sonraki blog yazımızı almak
ister misiniz?

Her zaman en kaliteli içerikleri oluşturmaya çalışıyoruz.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Bugün Medicasimple ile tanışabilirsiniz.
Medicasimple'ın kliniğinize nasıl fayda sağlayacağını öğrenmek için demo talep edin.
Demo İzle