DHBS Nedir? Diş Hekimliği Bilgi Sistemi ve Klinik Otomasyonu

Altug Guzeloglu
January 24, 2023
5 Dakika
DHBS Nedir? Diş Hekimliği Bilgi Sistemi ve Klinik Otomasyonu

Diş Hekimliği Bilgi Sistemi (DHBS), ağız ve diş sağlığı alanında hizmet veren kurumların tıbbi ve idari kayıtları dijital ortamda tuttuğu bir tür Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) olarak karşımıza çıkar. Kısaca DHBS olarak ifade edilen Diş Hekimliği Bilgi Sistemleri; diş hekimi randevuları, hastaların tedavi planları ve geçmişleri, tedavi onam formları, klinikteki genel akış ve tahsilatlara dair klinik kayıtlarının elektronik ortama entegre edilip e-Sağlık sisteminin bir parçası hâline getiren bir klinik otomasyonu olarak da ifade edilebilir.

Sağlık hizmetlerinin nitelikli, etkili ve verimli bir şekilde modern standartlarda sunulmasını amaçlayan Sağlık Bakanlığının 2002 tarihli Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) kapsamında Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri kurulmuştur. Bu çerçevede, sunulan sağlık hizmetlerinin türüne göre ulusal sağlık sistemi verilerini, sistemler arası veri aktarımı mümkün olacak şekilde farklı SBYS sistemlerinde saklamak, analiz etmek ve bilgiye dönüştürmek mümkündür. SBYS sistemleri, aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere, verilerin kategorisine göre eksiksiz organizasyonunu gerçekleştirip, daha fazla hastaya daha kaliteli hizmet sunmayı amaçlamaktadır.

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri Kategorileri

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) uygulamaları, sunulan sağlık hizmetinin türevine göre farklı alt kategorilerde veri toplanması, işlenmesi ve analizi gerçekleştirmektedir.

SBYS Sistemi Sistemin Kapsamı
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Hasta bireyin hastaneye yapmış olduğu başvuru anından itibaren hastaya dair verilerin (demografik kaydı, muayene, doktor tetkikleri, hastaneye yatış, laboratuvar işlemleri ve test sonuçları, servis işlemler ve taburcu işlemleri) kayda alınmasını sağlayan sistem HBYS olarak ifade edilir.
Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS) Aile Sağlık Merkezlerindeki aile hekimlerine başvuran hastaların, almış oldukları sağlık hizmetlerinin hepsinin kayda alındığı (tanı, reçete vb. bilgiler de dahil olmak üzere) elektronik sistem AHBS olarak ifade edilir.
Muayene Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS) Tedavi olmak amacıyla muayenehane ve kliniklere gelen hastalarım, tüm tanı, teşhis ve tedavi bilgilerinin kaydedilebildiği ve e-reçete oluşturulduğu sistem MBYS olarak ifade edilir.
Diş Hekimliği Bilgi Sistemi (DBHS) Ağız ve diş sağlığı tedavisi amacıyla kliniğe ya da muayenehaneye başvuran hastaların almış oldukları hizmetlerin (tedavi planları, röntgen, ilaç, ya da dolgu, kanal tedavisi, implant vb. gibi gerçekleştirilen uygulamalar) kaydedildiği sistem DBHS olarak ifade edilir.
Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi (YBBYS) Yoğun bakım servisinde bulunan bir hastanın anlık sağlık verilerinin grafiklerle kolaylıkla takip edilmesine, bu verilerin toplanması ve depolanmasına ve tedavi süreçlerinin bir bütün olarak izlenebilmesine olanak sağlayan sistem YBBYS olarak ifade edilir.
Diyaliz Bilgi Yönetim Sistemi (DBYS) Diyaliz tedavisi için başvuruda bulunan bir hastaya yapılan işlemler, sağlanan hizmetler, bulaşıcı hastalıkların olup olmadığı, diyaliz randevuları ve cihaz planlanması gibi verilerin kaydı ve takibinin yapıldığı sistem DBYS olarak ifade edilir.

VEM Nedir? Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri Minimum Veri Modeli

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri (SBYS) içerisindeki veri aktarımı ve veri teslimi aşamaları esnasında sürecin daha kolay olmasını sağlamak ve veri kaybı yaşanmasını önlemek amacıyla VEM, yani Minimum Veri Modeli geliştirilmiştir. Böylelikle, milyonlarca vatandaşın sağlık verileri güvenli bir şekilde sistemler arası sorunsuz bir şekilde aktarılabilmekte ve uygun yapılarda depolanabilmektedir. Bu yapı, SBYS içerisindeki alt kategorilerde de geçerlidir.

Diş Hekimliği Bilgi Sistemi Nedir? Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde DHBS Kullanımı

Diş klinikleri, diş hekimi muayenehaneleri vb. gibi ağız ve diş sağlığı hizmetleri sunan kurumlar, sundukları tedavi ve hizmetlerin yapısı gereği hastaneler ve sağlık ocağı olarak da ifade edilen aile sağlık merkezlerinin işleyişinden daha farklı bir yapıda işlevlerini sürdürürler. Bu sebeple, 25 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete’de SYBS sistemleri üzerine yayınlanan yönetmelik  ile 6 Ekim 2022 tarihli Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelikte de diş tedavileri veren kliniklerde DHBS kullanımı zorunlu tutulmuştur.

Peki, SYBS çerçevesinde kliniklerin sağladığı hizmetlerin kalitesini arttırmayı amaçlayan Diş Hekimliği Bilgi Sistemi (DHBS) ne tür fayda ve kolaylıklık sağlıyor?

 • Verimli ve kolay klinik yönetimi
 • Hasta tedavi planı ve hasta anamnez formu
 • Ulusal Sağlık Sistemi USS veri transferi

Hasta Güvenliğinin Güvence Altına Alınması

DHBS kullanımıyla, ağız ve diş sağlığı tedavilerinde hastanın güvenliğini en üst düzeyde tutan her klinikte geçerli olması gereken bir standart elde edilmiştir. Örneğin, hastanın dental merkeze başvurusu sonrası, doğru teşhis adına hastanın kendisinden ya da yakınından hastanın mevcut hastalıklarına dair öyküsü olan anamnez formu alınması zorunlu hâle gelmiştir. Doldurulan anamnez formu ile DHBS sistemi üzeriden,

 • Hekim, hastanın mevcut hastalıklarını göz önünde bulundurarak hangi tedavilerin yapılıp yapılamayacağını,
 • Hastaya ait yaş ve kilo verileri ile de uygulanması gereken anestezi oranını öğrenebilir.

Ek olarak, bahsi geçen zorunlu anamnez formları, hastanın e-sağlık verileri arasında yer alır ve göreceği tedavilerin komplikasyonlarının önlenmesinde anahtar rol oynar.

DHBS ile E-Sağlık Entegrasyonu

Hastaya uygulanan tedavi de, e-nabız gibi, bireyin her daim erişimi olan sistemlerde de kayıtlı olup, hasta kendisine hangi prosedürün uygulandığını rahatlıkla öğrenebilir. Sağlık Yönetimi Bilgi Sisteminin bir parçası olan Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) ve Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS) entegrasyonları ile de hastaya ait tüm tedavi ve tanı geçmişine erişerek, hastanın sağlık durumuna dair daha iyi bir fikir elde edilebilir. Ek olarak, hastaya ait radyoloji görüntüleri ve raporları da Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında erişilebilir veriler arasında yer almaktadır.

DHBS ile Sterilizasyon Takibi

Hastaların sağlığı ve güvenliği açısından önemli bir husus olan sterilizasyon süreci de DHBS üzerinden barkod sistemi ile kayıt altına alınabilmektedir. Böylelikle, tedavi boyunca kullanılan alet ve gereçlerin sterilize edilmesi, raf ömrü ve hangi hastada kullanıldığı gibi detaylar da DHBS sistemi ile erişilebilir.

DHBS Protez Laboratuvar Modülü

Protez işlemleri, diş hekimliğinde önemli bir yere sahiptir. Hangi ölçümün hangi hastaya ait olduğu, oluşturulan protezin hangi hastaya uygun olduğu gibi detaylar, protez takibinde hataya yer verilmemesi için en dikkat gerektiren noktalar arasındadır. Bu hususta, kişi kaynaklı herhangi bir hatanın olmaması adına, ölçüler alındıktan sonra barkod sistemi ile her bir protez laboratuvara iletilir. Böylelikle de, protezin hangi hasta için yapıldığı, protez laboratuvarındaki hangi teknisyenin bahsi geçen protezi yaptığı, protez ölçümleri ve modelleme süreci ve kliniğe teslimine dair tüm hususların Diş Hekimliği Bilgi Sistemi DHBS üzerinden takibi mümkündür.

Aktif DHBS Sistemleri Nelerdir?

Diş hekimi kliniklerinde Diş Hekimliği Bilgi Sistemlerinin kurulumu zorunlu hâle gelmesi itibariyle farklı yapıda DHBS yazılımları karşımıza çıkmaktadır. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün Kayıt Tescil Birimi ise belirlemiş olduğu veri gönderim servisleri ile uyumlu, istenilen bilgi, sertifika ve belgelere sahip ağız ve diş sağlığı alanındaki Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi üreticilerinin aktif listesini oluşturarak yayınlamaktadır.

Pasif DHBS Sistemi Ne Demek?

Pasif statüdeki Diş Hekimliği Bilgi Sistemi, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen veri gönderim servislerine uyum sağlamış olup, DHBS üreticileri için belirlenen şartlardan herhangi birini yerine getirmemiş olan DHBS üreticilerini ifade eder.

Medicasimple Aktif DHBS Sistemi Mi?

Diş Hekimliği Bilgi Sistemleri arasında kliniklerce sıkça tercih edilen bir yazılım olan Medicasimple, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün Kayıt Tescil Biriminin aktif SBYS sistemleri listesi arasında yer almaktadır.

Medicasimple’ı Diğer DHBS Sistemlerinden Farklı Kılan Nedir?

Medicasimple, kurulumu çok basit olan, hem mobil hem de bilgisayar üzerinden erişim sağlanabilen bir DHBS Akıllı Klinik Yönetimi sistemidir.

 • Düşük internet bandında işlev gösteren uygulama, yüksek mobil veri ya da güçlü internet bağlantısı gerektirmediği için her ortamda kullanılabilir olması itibariyle, diğer sistemlere göre büyük avantaj taşımaktadır.
 • Hasta tedavi onamları ve anamnez formlarının da dijital ortamda saklanabilmesi, hem bu formlara hemen ulaşabilmesini sağlar, hem de formların fiziksel olarak depolanmasının beraberinde getirdiği zorlukları ortadan kaldırır.
 • Kliniğin iş akışını tek bir ekranda takip kolaylığı, satınalma ihtiyaçlarının da yine aynı uygulama üzerinden belirlenmesi, kliniğin idari ve mali ihtiyaçlarını da regüle etme kolaylığı sağlar.
 • Zamanla değişen ihtiyaçlara göre geliştirilen yazılımı ile Medicasimple, kliniğin zamanla değişen ihtiyaçlarına ayak uydurur, kullanıcılar için uygulama kullanımını modern arayüzü ile en kolay ve basit hâle indirger.
 • Medicasimple yazılımının kurulumu zahmetsizdir. Halihazırda aktif olarak hasta kabul eden kliniklerde de hiçbir işlev ve görev aksamaksızın, Medicasimple sistemine geçiş yapılabilir ve eski kayıtlar bu Akıllı Klinik Yönetimi sistemine entegre edilebilir.
 • Uygulama kullanımına dair kesintisiz eğitim ve destek almak mümkün. Medicasimple ekibi, uygulamanın nasıl kullanılacağına dair klinik personelinize kurulum esnasında eğitim verecektir. Akabinde, herhangi bir desteğe ihtiyacınız olduğunda destek ekiplerine hemen ulaşabilirsiniz.

E-sağlık uygulamalarıyla ulusal sağlık sistemi veri alışverişi yapan Medicasimple, diş kliniği açmak isteyen hekimlerin ve aktif olarak klinik işleten klinik yöneticilerinin tüm ihtiyaçlarına yanıt veren en iyi DHBS sistemlerinden biridir. Demo versiyonu talep ederek klinik yönetiminizin ne kadar kolaylaşacağını görebilirsiniz.

Düzenli Olarak Makale Alın
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

On-premise yazılımların yanı sıra bulut tabanlı hasta takip yazılımları da ortaya çıkmış ve yaygınlaşmıştır. Peki bu sistemlerden hangisini kliniğinizde kullanmak daha mantıklı?

Sema Türker
February 7, 2023

06 Ekim 2022 tarihli yeni yönetmeliğe göre diş muayenehanesi açmak için gerekli fiziki şartlar değişti. Bu makalede, uygun klinik ölçüleri ve fiziki standartlarına bakalım.

Sema Türker
January 27, 2023

Vergi Usul Kanunundaki değişiklikler ile fatura ve makbuzların elektronik ortama taşınması ile diş hekimlerinin de e-fatura ve e-smm sistemlerine geçmesi zorunlu hâle gelmiştir.

Sema Türker
January 18, 2023

Bir sonraki blog yazımızı almak
ister misiniz?

Her zaman en kaliteli içerikleri oluşturmaya çalışıyoruz.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Bugün Medicasimple ile tanışabilirsiniz.
Medicasimple'ın kliniğinize nasıl fayda sağlayacağını öğrenmek için demo talep edin.
Demo İzle