KVKK Kapsamında Aydınlatma Yükümlülüğü Nedir?

Av. İrem Mutlu
January 24, 2023
3 dakika
KVKK Kapsamında Aydınlatma Yükümlülüğü Nedir?

Diş klinikleri, kişisel verilerin güvenliği ve gizli tutulması hususunda hassasiyet göstermelidir. Özel nitelikli kişisel verilere dahil olan sağlık bilgilerine ilişkin olarak diş klinikleri, KVKK’ye uygun hareket ederek aydınlatma yükümlülüğü kapsamında bilgilendirmeler yapmalıdır. Medicasimple hukuk ekibi olarak, Aydınlatma Yükümlülüğü’nün diş hekimleri için ne anlama geldiğini sizler için anlattık.

Diş Klinikleri İçin Aydınlatma Yükümlülüğü Neden Önemli?

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku kapsamında belirlenen kurallar arasında en çok dikkat edilmesi gereken kurallardan biri, veri sorumlularının yani diş hekimleri ve kliniklerin aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmesidir. Bu yükümlülüğe verilen önem, hastaların aydınlatılmaması halinde klinik ve diş hekimlerine açıkça 5.000TL ila 100.000 TL arasında cezanın öngörülmesi ile Kanun’un 18. maddesine yansıtılmıştır.

KVKK’nın 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğü, klinikler ve diş hekimleri açısından bir yükümlülük olmakla birlikte karşı taraf olan ve verileri işlenen ilgili kişiler (hastalar, refakatçiler, çalışanlar vs.) açısından da bir haktır. Burada önemli olan, verisi işlenen kişi rıza gösterse dahi kişisel veri işleme şartlarından bağımsız olarak kliniklerin yükümlülükleri kapsamında aydınlatmanın yapılmasının zorunlu olmasıdır. Ayrıca aydınlatma yükümlülüğü Kanun’un 4. maddesindeki genel ilkelerede uygun olmak zorundadır.

Diş hekimleri ve kliniklerin, bu kapsamda hastaların ve ziyaretçilerin kişisel verilerini işlerken 10.  maddedeki şartlara uygun olarak davranması gerekmektedir. Burada belirli adımların yerine getirilmesi zorunlu olup, ilgili diğer yazılarımızda bu konuyla ilgili kapsamlı açıklama da bulunabilecektir.

Aydınlatma Yükümlülüğü Neleri İçermeli?

Kliniğin (ve temsilcisinin) veya diş hekiminin kimliği, işlenen kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, bu kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, işlenen kişisel verilerin nasıl toplandığı ve kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hukuki sebep aydınlatma metninde yer almalıdır. Bunlara ek olarak özellikle veri toplama yöntemine ilişkin olarak; ilgili kişilerin kişisel verilerinin, otomatik mi yoksa veri kayıt sistemine bağlı olarak mı işlendiği belirtilmelidir.

Örneğin hastanın verileri form doldurulması sonucunda işlendiyse veya telefon görüşmesi, web sitesi, kamera çekimi gibi elektronik yollarla işlendiyse aydınlatma yükümlülüğünün bu kapsamda yapılması önemlidir. Tabii ki tüm bu aydınlatma metinlerine ayrıca, hastaların veya ziyaretçilerin Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarını kullanabileceği de yazılmalıdır.

Medicasimple ile Kişisel Veriler Güvende

Hasta verilerinizi tümünün, bulut tabanlı klinik yönetim sistemi Medicasimple ile güvende olacağından şüpheniz olmasın!

Medicasimple yukarıda belirtilen sürece en uygun şekilde, mümkün olduğu kadar açık rızaların otomasyona uygun olarak alınmasını hedefler. Kanun’un yanında aydınlatma yükümlülüklerine ilişkin Kurul Tebliği’nin 5. maddesine de uygun olarak aydınlatma yükümlülüğü ile açık rızanın alınması işlemlerini ayrı ayrı yapmaktadır.

Hastalarınızın kaydını alırken onlara iletmekle sorumlu olduğunu Aydınlatma Yükümlülükleri ve sonrasında imzalanması için gönderdiğiniz KVKK metinleri olmak üzere iki metin de elektronik korumalara bağlı olarak en güvenli biçimde Medicasimple ile tarafınıza sağlanmaktadır. Bu metinler, hastalarınız tarafından dakikalar içerisinde elektronik olarak tarafınıza iletilir ve tüm işlemler kağıtsız ve hızlı bir şekilde sonuçlanmış olur.

Tarafımızla iletişime geçmeniz halinde öncelikle hangi verilerin işlendiğine dair elektronik formların hazırlanması, özellikle sağlık verileri olmak üzere 4. maddeye uygun olarak işlenen verilerin ve veri işleme amaçlarının metne geçirilmesi, veri işleme şartlarının uygun olarak sistemimizce sunulması süreçleri tek tek Medicasimple tarafından yürütülecektir.

Siz nasıl toplarsanız toplayın, hasta verileriniz Medicasimple’da güvenli bir biçimde ve hastaların veya ziyaretçilerin açık rızasına dayalı olarak muhafaza edilmektedir. Gerekmesi halinde ilgili kişilerce de KVKK’ya uygun olarak haklarını kullanmaları da sağlanmaktadır.Kişisel Verilerin Korunması ve Aydınlatma Yükümlülüğü için danışmanlık almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bulut tabanlı klinik yönetim sistemi Medicasimple, size en iyi şekilde yardımcı olacaktır!

 ** Bu yazı 2021 Nisan ayı içerisinde hazırlanmıştır. **

Düzenli Olarak Makale Alın
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

On-premise yazılımların yanı sıra bulut tabanlı hasta takip yazılımları da ortaya çıkmış ve yaygınlaşmıştır. Peki bu sistemlerden hangisini kliniğinizde kullanmak daha mantıklı?

Sema Türker
February 7, 2023

06 Ekim 2022 tarihli yeni yönetmeliğe göre diş muayenehanesi açmak için gerekli fiziki şartlar değişti. Bu makalede, uygun klinik ölçüleri ve fiziki standartlarına bakalım.

Sema Türker
January 27, 2023

Vergi Usul Kanunundaki değişiklikler ile fatura ve makbuzların elektronik ortama taşınması ile diş hekimlerinin de e-fatura ve e-smm sistemlerine geçmesi zorunlu hâle gelmiştir.

Sema Türker
January 18, 2023

Bir sonraki blog yazımızı almak
ister misiniz?

Her zaman en kaliteli içerikleri oluşturmaya çalışıyoruz.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Bugün Medicasimple ile tanışabilirsiniz.
Medicasimple'ın kliniğinize nasıl fayda sağlayacağını öğrenmek için demo talep edin.
Demo İzle